TOELICHTING  HOLOGRAFISCH  GELUID


Deze opname-techniek is gebaseerd op physiologie en daarom is het mogelijk om zeer realistisch geluidsgolf-fronten via een normale stereo-installatie aan te bieden.

Deze gemodificeerde geluidsgolf-fronten brengen de trommelvliezen van de luisteraar in trilling praktisch net zo, alsof diezelfde luisteraar aanwezig zou zijn op de opname-locatie.

Dat betekent ook, dat de akoestische kwaliteiten van de opname-plaats worden geregistreerd, dat wil zeggen ook drie-dimensionaal worden overgebracht.

Dit is een absoluut andere benadering dan normaal uitgevoerd vanuit een technisch gezichtspunt gezien.

Vanuit een technisch oogpunt wordt doorgaans gekeken met een puur natuurkundige achtergrond.

Daarom is het dat de stereo-opname-techniek is beperkt tot één co-ordinaat, d.w.z. tussen links en rechts.
De gehele opname wordt geprojecteerd op deze ene co-ordinaat en wordt aangeboden door twee luidsprekers (of hoofdtelefoon) als een pseudo-ruimtelijk geluidsbeeld.

Qudrophonie was, onder anderen afgeleid uit dit voorafgaande concept. En dit laatste concept is sterk gebonden aan condities van plaats van de luisteraar en aan compatibiliteit.

Natuurlijk is het mogelijk om een heel redelijk geluid met kunstgrepen als fase- en intensiteit-verschillen en echo-effecten te verkrijgen.
Wat we hoe dan ook missen zijn de originele physische verhoudingen, die we in een toegepast physiologische benadering wél hebben.

In de holografische geluidstechniek hebben de zichtbare verschillen in het geluidsfrequentie-spectrum consequenties voor richtingen én voor kleuring van het opgenomen geluid.
Dit laatste komt door de grond- en bijbehorende boventonen.

Vooral zeer goede musici zijn positief onder de indruk met de huidige behaalde resultaten.
Zij zijn verrast door de ware positie en de natuur-getrouwe kleuring in de geluidsbeelden van de instrumenten en van de stemmen in de holografische registraties.

Een onderscheidend kenmerk als duidelijk bewijs voor het holografisch geluid is het volgende:
"Met de correctie van de balans gebeurt er iets bijzonders. In de lagen van het geluidsbeeld vindt een tegengestelde beweging plaats gedurende de correctie."(!)Verscheidene vragen werden betreffende dit systeem naar voren gebracht, zoals:

"Is het mogelijk om van een bestaand repertoire een holografische versie te maken?"

Al bestaand repertoire, als dat opgenomen is op meersporen banden, kan in principe in een holografische worden omgezet.
Het is mogelijk om dat zo te doen, in een electronisch proces, of via een aantal monitors, of via een combinatie van deze twee.
Dit electronische proces kan gevonden worden in de techniek zoals beschreven wordt in het  U.S. Patent no 4,393,270  ('controlling perceived sound source direction').

Op deze wijze is het mogelijk een muzikaal instrument elke drie-dimensionale plaats te geven die men wenst.

Je kunt ook overwegen om een aantal monitoren in een concert-zaal te plaatsen.
Niet-gemanipuleerde geluidsporen van klassieke muziek kunnen zo worden gereproduceerd en dan via deze geluid-monitoren op een holografische wijze worden opgenomen.
Vooraleerst is het echter nodig om deze condities in een speciale studio te onderzoeken.


"Is het effect van holografisch geluidsbeeld hoorbaar in een gemiddelde ruimte met gemiddelde apparatuur
  of benodigen we een speciale ruimte met speciale apparatuur?"


Het effect van holografisch geluid in een gemiddelde ruimte is van een zeer goede kwaliteit.
Je kunt het rustige, zeer wijde en diepe beeld beluisteren, zelfs buiten de kamer, als zeer natuurlijk en ruimtelijk.

Gedurende demonstraties in verscheidene woningen, was het duidelijk voor de bewoners hoe heel anders en hoe plezierig de muziek klonk via hun eigen installatie.
Het was totaal niet vermoeiend, noch drukkend en het was erg transparant.

Holografisch geluid is gezien - vanuit physiologische hoek, zo mooi gebalanceerd, en uitzonderlijk transparant, dat er ook veel minder energie nodig is.
Op deze manier wordt de luisteraar niet verleid om het volume open te draaien in een poging te vinden wat er niet is.


"Is de p
laatsing van de luidsprekers van enige invloed op de reproductie van holografisch geluid?"

In het algemeen, maakt het niet zo heel veel uit, wat de plaatsing en de afstand tussen de twee luidsprekers is.
Het is mogelijk de luidsprekers op enige afstand, of heel dichtbij elkaar te zetten.
Iedere keer is het opmerkelijk, hoe stabiel het ruimtelijke beeld is en hoe het overal beluisterd kan worden.

Apparatuur, welke natuurkundig neutraal is in de luister-ruimte, zal het frequentie-spectrum zo gebalanceerd als mogelijk is reproduceren.
Met zulke neutrale apparatuur geeft het holografische geluid zijn speciale physiologische aspecten op een bijna perfecte manier weer.


"Is het mogelijk om verbeteringen te maken in de reproductie-units?"

We kunnen denken aan een versterker-module, welke zich aanpast voor een neutrale reproductie, iedere keer voordat het geluid wordt gereproduceerd.
(Dit is uiteraard ook geschikt voor niet-holografische opnames)

Dit betekent weergave-apparatuur, die de eigenschappen heeft zichzelf aan te passen aan een kamer met gordijnen, meubels en kleden en veel mensen,
of aan een lege kamer met haar resonantie-pieken.
Deze afwijkingen kunnen dan automatisch met deze module gecorrigeerd worden.

Voor de stereo-apparatuur is dit een zeer belangrijk Uniek Verkoop Argument (zie beneden).

Te veel lawaai is in feite een zeer belangrijk omgevings- en gezondheidaspect.
Naar onze mening zullen mensen minder lawaai-overlast voor hun buren veroorzaken, wanneer de weergave-apparatuur de boven genoemde kwaliteiten heeft.


"Is het mogelijk de holografische geluid-techniek te gebruiken voor pop-muziek?"

Pop-opnames kunnen worden voorzien van richting-parameters, die gebruikt kunnen worden in de 'controlling perceived sound source direction' - techniek,
zoals beschreven in het  U.S. Patent no 4,393,270.

Normaal zijn deze data erg moeilijk (of zelfs onmogelijk) te verkrijgen, maar met deze uitvinding kan dat.
Met de nieuwe holografische opname-techniek is het nu mogelijk deze data met een grote nauwkeurigheid te registreren en ze aan te passen.

En we hebben nu de mogelijkheid deze data in een computer-simulatie-techniek te gebruiken, zoals 'virtuele realiteit'."Is het mogelijk om studio-installaties uit te breiden?"

 
Nu is het mogelijk te starten met drie co-ordinaten in plaats van een.
Het enorme potentiëel van deze ontwikkeling in geluid-techniek kan leiden tot bijzondere uitbreiding van de bestaande studio apparatuur.


De zeven Unieke Verkoop Argumenten van Holografisch Geluid in Soft- en Hardware

Vanuit de toelichting zijn 7 belangrijke unieke verkoop argumenten te melden:

  1. Holografisch Geluid kan uitgezonden en ontvangen worden via normale apparatuur.
  2. Holografisch Geluid is zeer compatibel, zowel voor luidsprekers als voor hoofdtelefoon, in Stereo en Mono.
  3. Bestaand repertoire kan mogelijk holografisch gemaakt worden.
  4. Er is een markt voor het maken van Automatisch Instellende weergave-apparatuur, met de bedoeling normaal en holografisch geluid te optimaliseren.
  5. Er is een optie tot uitbreiding van 1 naar 3 co-ordinaten voor professionele studio's.
  6. Er is een enorm grote markt voor 'virtual reality'.
  7. De mogelijkheid om Holografische Opname - apparatuur aan professionals en amateurs te verkopen.


Juni 1995

J.C.M. van den Berg
Bij belangstelling van serieuze ((deskundige)) investeerder(s) gaarne contact:

e-mail:  jcmvandenberg@yahoo.com
Terug